Hemsjökören - Hemsjö församlings kyrkokör - är en blandad kör med fler än 60 medlemmar.

Förutom att delta i kyrkans gudstjänster har kören också en mer konsertinriktad verksamhet där man samarbetat och sjungit tillsammans med olika solister och musiker.
Som exempel kan nämnas Lotta Engberg, Magnus Rosén, Hans Kennermark. John Kluge, Cindy Peters och Py Bäckman.


Kören har framför verk av skiftande slag, från 1500-talet till musik av nu levande tonsättare, som t ex gospelmässan Gloria och folkmusikmässan Välsignan och Fröjd. Under åren har kören också besökt de nordiska länderna, Tyskland, Spanien, Estland, England, USA med flera.


Hemsjökören har spelat in fyra CD-skivor:

"Gloryland" 1994 tillsammans med Peoria Jazzband i Hemsjö kyrka

"Vid kyrkoårets slut" 2002 i Gislaveds kyrka

"Så länge vi andas" 2013 i Hemsjö kyrka

"I denna natt blir världen ny" 2019 i Hemsjö kyrka 

Madeleine Wengblad är körens ledare. 


Svenskakyrkan Alingsås

Välkommen till vår webbsida

Gilla gärna oss på