Praise sjunger på gudstjänst i Herrestads kyrka 30/9 2012