Bilder från söndagen den 28 januari då Sverige Radio direktsände gudstjänsten där även kören medverkade