Kyrkoherdeinstallation i Hemsjö kyrka 30/8 2015 Musikerna i Alingsås