Kyrkoherdeinstallation i Hemsjö kyrka 30/8 2015. Biskop Elisa från Tanzania och biskop Åke Bonnier från Skara stift