Kyrkoherdeinstallation i Hemsjö kyrka 30/8 2015: Kyrkoherde Katarina Egfors Härnring